18/06/2020 Nr. Înrg. - 44, Denumire - rectificarea bugetului local

  18/06/2020 Nr. Înrg. - 43, Denumire - aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida

  18/06/2020 Nr. Înrg. - 42, Denumire - realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges

  10/06/2020 Nr. Înrg. - 41, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  09/06/2020 Nr. Înrg. - 40, Denumire - plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare

  29/05/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - rectificare buget local 2020

  08/05/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA

  04/05/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - rectificare buget

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 34, Denumire - modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - incheierea exercitiului bugetar 2019

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - rectificare buget 2020

  19/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Modificare ROF Consiliul local

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - Rectificare buget 2020

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Evaluare performante profesionale secretar general

  20/01/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa

  14/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - acoperirea golului temporar de casa pe anul 2020

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019.

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 45, Denumire - aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 44, Denumire - plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 43, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 42, Denumire - realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 41, Denumire - rectificare buget

  03/06/2020 Nr. Înrg. - 40, Denumire - rectificare buget

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 34, Denumire - rectificare buget

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - incheierea exercitiului bugetar

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - rectificare buget 2020

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Rectificare buget 2020

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Modificare ROF Consiliul local

  19/03/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa.

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - aprobarea propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului UAT Budeasa

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobarea retelei scolare din comuna Budeasa pentru anul scolar 2020-2021

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Acoperirea temporara a golului de casa

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Alegerea presedintelui de sedinta