20/08/2020 Nr. Înrg. - 59, Denumire - avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord , Lot 6

  20/08/2020 Nr. Înrg. - 58, Denumire - rectificare buget

  06/08/2020 Nr. Înrg. - 57, Denumire - aprobarea Notei conceptuale pentru investitia „Extindere retea alimentare cu gaze ,comuna Budeasa judetul Arges”

  05/08/2020 Nr. Înrg. - 56, Denumire - actualizarea indicatorilor economici si plata din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitie „Modernizare, dotare, inclusiv realizare cladire vestiare, teren de fotbal in satul Galasesti, comuna Budeasa, judetul Arges”

  05/08/2020 Nr. Înrg. - 55, Denumire - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges

  05/08/2020 Nr. Înrg. - 54, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  30/07/2020 Nr. Înrg. - 53, Denumire - privind suplimentarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap si avizarea incadrarii unui asistent personal al persoanei cu handicap grav

  30/07/2020 Nr. Înrg. - 52, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  29/07/2020 Nr. Înrg. - 51, Denumire - aprobarea Raportului privind activitatea asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Budeasa

  29/07/2020 Nr. Înrg. - 50, Denumire - aprobarea darii in folosinta gratuita Administratiei Nationale “Apele Romane” a spatiilor de amplasare a sirenelor electronice in comuna Budeasa, judetul Arges, in cadrul proiectului “Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II de avertizare -alarmare

  16/07/2020 Nr. Înrg. - 49, Denumire - avizarea incadrarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

  16/07/2020 Nr. Înrg. - 48, Denumire - decontare naveta cadre didactice

  14/07/2020 Nr. Înrg. - 47, Denumire - rectificare buget

  14/07/2020 Nr. Înrg. - 46, Denumire - mandatarea primarului comunei Budeasa ca reprezentant al comunei Budeasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord)

  07/07/2020 Nr. Înrg. - 45, Denumire - privind executia lucrarilor de sistematizare verticala constand in terasamente si perna de balast, pentru terenul în suprafață de 2896 mp, identificat prin numar cadastral 82728 pentru obiectivul de investitie “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges

  18/06/2020 Nr. Înrg. - 44, Denumire - rectificarea bugetului local

  18/06/2020 Nr. Înrg. - 43, Denumire - aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida

  18/06/2020 Nr. Înrg. - 42, Denumire - realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges

  10/06/2020 Nr. Înrg. - 41, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  09/06/2020 Nr. Înrg. - 40, Denumire - plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare

  29/05/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - rectificare buget local 2020

  08/05/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA

  04/05/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - rectificare buget

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 34, Denumire - modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - incheierea exercitiului bugetar 2019

  20/04/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - rectificare buget 2020

  19/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Modificare ROF Consiliul local

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - Rectificare buget 2020

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  04/03/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa

  31/01/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Evaluare performante profesionale secretar general

  20/01/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa

  14/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica.

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - acoperirea golului temporar de casa pe anul 2020

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019.

  06/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie- martie 2020

  27/08/2020 Nr. Înrg. - 60, Denumire - avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord , Lot 6

  27/08/2020 Nr. Înrg. - 59, Denumire - rectificare buget 2020

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 58, Denumire - aprobarea Notei conceptuale pentru investitia „Extindere retea alimentare cu gaze ,comuna Budeasa judetul Arges”

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 57, Denumire - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 56, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 55, Denumire - aprobarea darii in folosinta gratuita Administratiei Nationale “Apele Romane” a spatiilor de amplasare a sirenelor electronice in comuna Budeasa, judetul Arges, in cadrul proiectului “Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II de avertizare -alarmare

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 54, Denumire - suplimentarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap si avizarea incadrarii unui asistent personal al persoanei cu handicap grav

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 53, Denumire - aprobarea Raportului privind activitatea asitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei Budeasa

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 52, Denumire - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare teren in vederea amplasarii “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges

  10/08/2020 Nr. Înrg. - 51, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  28/07/2020 Nr. Înrg. - 50, Denumire - mandatarea primarului comunei Budeasa ca reprezentant al comunei Budeasa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș să voteze pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de Concesiune nr.068/15.03.2012 pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș – Faza I (Pitești Nord)

  28/07/2020 Nr. Înrg. - 49, Denumire - avizarea incadrarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

  28/07/2020 Nr. Înrg. - 48, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  28/07/2020 Nr. Înrg. - 47, Denumire - rectificare buget

  13/07/2020 Nr. Înrg. - 46, Denumire - privind executia lucrarilor de sistematizare verticala constand in terasamente si perna de balast, pentru terenul în suprafață de 2896 mp, identificat prin numar cadastral 82728 pentru obiectivul de investitie “Sala de sport scolara” din satul Budeasa Mare nr. 81, strada Principala, comuna Budeasa, judetul Arges

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 45, Denumire - aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de picnic/relaxare in comuna Budeasa, zona Fabrica de caramida

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 44, Denumire - plata din bugetul local a contributiei de 100 lei/tona, aferenta anilor 2015 si 2016, datorata de UAT comuna Budeasa la Fondul pentru mediu ca urmare a neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 43, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 42, Denumire - realizarea unui parc de relaxare, picnic si agrement , in parteneriat cu SC HIGHLIGHT AGENCY SRL, in numele URSUS BREWERIES SA , in zona Fabrica de caramida din comuna Budeasa, judetul Arges

  24/06/2020 Nr. Înrg. - 41, Denumire - rectificare buget

  03/06/2020 Nr. Înrg. - 40, Denumire - rectificare buget

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - avizarea incadrarii doamnei GHITA DANIELA ca asistent personal al persoanei cu handicap pentru doamna TOMA NICULINA

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru investitia „Modernizare pod pe DC 220 in punctul intrare Budeasa Mica, sat Budeasa Mica, judetul Arges”

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Construire Dispensar Uman in satul Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges”

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2020-2024

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Budeasa, judetul Arges

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 34, Denumire - rectificare buget

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - incheierea exercitiului bugetar

  26/05/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - alegerea presedintelui de sedinta

  31/03/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - rectificare buget 2020

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Rectificare buget 2020

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Budeasa, judetul Arges.

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - aprobarea decontării navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitatilor de invatamant din comuna Budeasa judetul Arges

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - aprobare cotizaţie anuală pe anul 2020 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern și a cheltuielilor pentru celelalte compartimente de specialitate din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară Consorțiul Zonal Topoloveni

  26/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Modificare ROF Consiliul local

  19/03/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Budeasa, judetul Arges

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - însuşirea raportului elaborat de primarul comunei Budeasa referitor la starea economica, sociala si de mediu a comunei pentru anul 2019

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - aprobarea modificarilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Budeasa (ROF)

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - evaluarea performantelor profesionale individuale ale doamnei Minescu Nadia, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Budeasa.

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - aprobarea propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului UAT Budeasa

  19/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - acordarea normei de hrană pentru Politia locala Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 1525 mp din domeniul privat al comunei Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - modificarea Regulamentului de aplicare a OG 21/2002 privind normele de gospodarire comunala , pe teritoriul comunei Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - abrogarea dispozitiilor referitoare la stabilirea taxei pentru oficierea casatoriei cuprinse in HCL nr. 91/29.10.202019 privind aprobarea taxelor si si impozitelor locale pentru anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - plata serviciilor prestate conform Contractului de prestari servicii nr. 905/06.03.2014 incheiate intre Comuna Budeasa si Unitatea de Cult Parohia Budeasa Mica

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Budeasa în anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismul Politiei Locale Budeasa

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - aprobarea Raportului Compartimentului de asistenta sociala privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoresti prin care s-a dispus prestarea unei activitati in folosul comunitatii

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - decontarea navetei pentru cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobarea retelei scolare din comuna Budeasa pentru anul scolar 2020-2021

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - aprobarea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in anul 2020.

  29/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - aprobarea oraganigramei si a statului de functii pentru anul 2020

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Acoperirea temporara a golului de casa

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Alegerea presedintelui de sedinta